Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II  w Morawicy rozpoczęła działalność w roku 1948. Obecnie jej lokum mieści się w Morawicy ul. Kielecka 26. Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II  w Morawicy  zatrudnia 7 osób, w tym  5  bibliotekarzy, główną księgową,  osobę do obsługi.

Dyrektorem biblioteki jest   mgr Teresa Badowska.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy  (GBP Morawica) jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XII/68/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 26 października 2006 r.

Siedzibą Biblioteki jest Morawica, a terenem działalności Gmina Morawica.

Placówka ta figuruje w Rejestrze Instytucji Kultury  pod pozycją nr l. Wpisana została do „Rejestru" w dniu 2 stycznia 2007  roku.

Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Morawicy   obejmuje oprócz placówki macierzystej  Filie w : Dębskiej Woli, Bibliotekę Publiczno – Szkolną w Bilczy oraz Bibliotekę Publiczno – Szkolną w Brzezinach .

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Pieczę nad biblioteką sprawuje morawicki samorząd, który finansuje jej działalność. Na przestrzeni lat Biblioteka przekształciła się w dysponującą ponad 46  000 woluminów, w dużym stopniu skomputeryzowaną książnicę.
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi  kultury.

Biblioteka współpracuje z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych naszego społeczeństwa.

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem. Księgozbiór ten jest systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze, co zachęca czytelników do częstego odwiedzania  i korzystania ze  zbiorów. Rocznie biblioteka obsługuje ponad 2000 czytelników i wypożyczają około 44 000 woluminów.

Z Internetu w Bibliotece w Morawicy rocznie korzysta ponad 9 000 osób

 

Biblioteka oferuje:

* literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
* literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy;
* zbiory regionalne;
* informacje biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy;
* zajęcia w ramach przysposobienia bibliotecznego;
* możliwość korzystania z "Czytelni Internetowej"

* różne formy działalności kulturalnej:  konkursy, lekcje   biblioteczne;

 

 

Oprócz wypożyczania książek do domu, w czytelniach udostępnia się książki i czasopisma, oraz udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy. Rocznie udziela się ponad 2500  informacji dla dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej.

 

Projekty i Granty

 

„Skomputeryzowana biblioteka łatwiejszym dostępem do informacji.”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie w ramach konkursu „Równać Szanse 2003 Małe Granty” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności przyznała Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Morawickiej grant w wysokości 20 tysięcy złotych na realizację projektu „Skomputeryzowana biblioteka łatwiejszym dostępem do informacji.”

Dzięki temu projektowi w Bibliotece w Morawicy powstała mini kawiarenka internetowa. Zakupiono dwa komputery wraz z oprogramowaniem.

W ramach tego projektu odbywały się lekcje biblioteczne, które pozwoliły gimnazjalistom oraz młodzieży poznać zasady obsługi komputera oraz Internetu a także zapoznać się z zawodem bibliotekarza.

  Dla najaktywniejszych uczestników tego projektu zorganizowano dwie wycieczki edukacyjne :

- do Warszawy -  poznawaliśmy tam Bibliotekę Narodową

- do Łodzi - zwiedzaliśmy Bibliotekę Uniwersytecką

 

 

Zajęcia z młodzieżą w ramach projektu

  

Projekt „Ikonka”

W ramach tego projektu Biblioteka w Morawicy otrzymała nieodpłatnie 3 komputery wraz z oprogramowaniem.

  

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Biblioteka korzysta z dotacji celowej Ministerstwa Kultury.

W roku 2007 otrzymaliśmy dotację w kwocie 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

 

Czytelnia Internetowa w Bibliotece w Morawicy

Obecnie w Bibliotece znajduje się 9 komputerów udostępnionych na potrzeby mieszkańców gminy Morawica.

W  Czytelni Internetowej Biblioteki w Morawicy można:

*  korzystać z Internetu

* drukować

* skanować

* kserować dokumenty

 

Biblioteka w Morawicy jest czynna:

od Poniedziałku do Piątku: 8,00 – 18,00

Sobota: 9,00 – 13,00

 

Biblioteka Publiczno – Szkolna w Bilczy ( budynek Szkoły Podstawowej w Bilczy)

od Poniedziałku do Piątku: 8,00 – 18,00

 

Biblioteka Publiczno – Szkolna w Brzezinach (budynek Szkoły Podstawowej w Brzezinach)

Poniedziałek : 8,30 – 18,00

Wtorek: 8,30– 13,30

Środa: 8,30 – 18,00

Czwartek: 8,30 – 13,30

Piątek: 8,30 – 14,00

 

Filia Biblioteczna w Dębskiej Woli (budynek obok Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli)

od Poniedziałku do Piątku: 12,00 – 16,00


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest czwartek, 22.06.2017
Wschód 04:20
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Paulina, Tomasz, Flawiusz

Do końca roku zostało: 193 dni
Dziś jest 173 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia