Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Daniela Kowalska - Poetka

Daniela Kowalska z domu Dulnik urodziła się 13 lutego 1943 roku w Kielcach. Jest absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Specjalność: prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa.(2009 r.) W 2010 roku podjęła studia doktoranckie. Jest doktorantką  prof. hab. Adama Massalskiego.

Daniela Kowalska wraz z mężem Jerzym wychowała czworo dzieci. Zadbała aby ukończyły studia wyższe. Swoje zamiłowanie do literatury przejawiała od dziecka. .Swój warsztat twórczy wygładzała przy boku filologa i poetki dr hab. Heleny Wolny. Wydała cztery zbiorki poetyckie: Patrzę na światło, (1991), Sen o życiu (1993), Jabłoń (1997), Patrzę na światło. Wydanie drugie, poprawionei poszerzone (2008).

Praca społeczna, pomaganie ludziom i współpraca z młodzieżą piszącą wskazuje na wysoki humanitaryzm Danieli Kowalskiej nacechowany troską o człowieka. Od 1993 do 1999 roku pracowała społecznie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach pełniąc funkcje: sekretarza, wiceprezesa, wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa i prezesa. Obecnie jest prezesem honorowym TPSP.

Z jej inicjatywy w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach od 1993 roku do 1999 roku, sukcesywnie, w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywały się sławne Czwartkowe Biesiady Literackie TPSP promujące dorobek twórczy profesjonalistów, amatorów, młodzieży i artystów ludowych z całego regionu świętokrzyskiego. Imprezy prowadziła sama włączając w ich organizację artystów wysokiej klasy, zespoły młodzieżowe i ludowe zespoły śpiewacze.

Daniela Kowalska po raz pierwszy przekonała kieleckich literatów o celowości promowania młodzieży piszącej poprzez wydawanie im zbiorków poezji. W historii TPSP mającego siedemdziesięcioletnią tradycję, pierwszy raz bardzo wydajnie zaczęły pracować sekcje literackie skupiające osobno literatów dorosłych i odrębnie młodzież. Przez cztery lata prowadziła wojewódzki konkurs: Wiosna w poezji i malarstwie. Talenty młodzieżowe wyławiała w Szkolnym Konkursie Poetyckim. Była redaktorem Pokłosi konkursów. Podsumowaniem pracy sekcji literackich była wydana pod jej redakcją antologia poezji Wieczność słowa (1999). Wydawany pod jej redakcją kwartalnik Tworzymy, jesteśmy, będziemy...(1994-1998) integrował społeczność literacką w regionie świętokrzyskim. W latach 1997-1999 przygotowywała i prowadziła w Radiu Jedność w Kielcach cotygodniowe audycje Tworzymy, jesteśmy, będziemy. Były to wywiady z twórcami regionu świętokrzyskiego.

                Daniela Kowalska od 1995 roku jest członkiem zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.( przez dwie kadencje pełniła funkcję wiceprezesa). Założyła Młodzieżową Grupę Literacką Zew Młodości. Wynikiem  kilkuletniej pracy z młodzieżą zrzeszoną w tej grupie są wydane pod jej redakcją zbiorki poetyckie :Kamili Król ze wsi Karsy Samotność (1998), Elżbiety Krzyszkowskiej ze wsi Mąchocice By dać połowę serca  (2003) i Dwa w jednym (2007), Bogumiły Izabeli Wojtyś ze wsi Brzeziny Tunel (2004) i Stan Duszy (2009).

Od czterech lat jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Młodzieżowego o Nagrodę Literacką dr Heleny Wolny założonego przez Komitet składający się z około pięćdziesięciu znanych postaci z całego w województwa. Ma on na celu zgrupowanie młodzieży uzdolnionej twórczo jak również kształtowanie ich osobowości. Główne hasło konkursu brzmi Godność Człowieka. Takiej idei hołdowała przez całe swoje życie dr hab. Helena Wolny.

 Od 1995 roku mieszka w Nidzie, gmina Morawica. Dużo czasu poświęca pracy społecznej w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Morawickiej, (początkowo jako prezes obecnie jako przewodnicząca sekcji literackiej, co zaowocowało wydaniem kilku pozycji książkowych: Pod jej redakcją ukazała się monografia: Morawica. Szkic do portretu Gminy (2003), wiersze niezwykle utalentowanej twórczo rzeźbiarki i poetki Doroty Mostowiec Anioły kamienne. Anioły drewniane (2005), śpiewnik autorstwa znanej w całej Polsce pieśniarki, gawędziarki, poetki, wikliniarski - Cecylii Korban Śpiewaj, śpiewaj do ostatka;...(2007), historia cmentarza w Brzezinach autorstwa Marianny Węgrzyn W cienu krzyży, w cieniu brzóz (2008).

                Daniela Kowalska założyła i nadzorowała prze kilka lat fundację Pomóżmy Razem pomagającą dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom z terenu gmina Morawica. Obecnie działalność fundacji jest zawieszona, ale Daniela Kowalska rozszerzyła swoja działalność charytatywną. Pomaga wszystkim ludziom w nurtujących jest sprawach. Jej dom jest otwarty. Ludzie przychodzą ze swoimi problemami .Biedni potrzebują butów, ubrań, książek. Proszą o radia, telewizory, stare komputery do nauki dzieciom.. To wszystko staje się osiągalne dzięki działaniu z niezwykłą charyzmą, pogodnym usposobieniem i wyrozumiałością.

Z inicjatywy Danieli Kowalskiej w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Morawickiej odbywają się już przez pięć lat  Spotkania z Człowiekiem. Jest to impreza integrująca ludzi z całego regionu świętokrzyskiego. Kapituła „Spotkań z Człowiekiem" wybiera Człowieka Miesiąca i Człowieka Roku . Kandydaci muszą spełniać wymogi zezwalające na nadanie mu tytułu Człowieka.- wzoru do naśladowania tak dla młodzieży jak i ludzi dorosłych, kogoś kto bezgranicznie, bezinteresownie potrafi oddać siebie innym, jest uczciwy i po prostu dobry.

W bieżącym roku  podsumowaniem pięcioletniej pracy (spotkania odbywają się nadal) jest praca nad ksiązką Spotkania z człowiekiem autorstwa Danieli Kowalskiej. Przedstawienie w niej około pięćdziesiąt postaci znanych, mało znanych i nieznanych w województwie świętokrzyskim, stanowić będzie wspaniałą lekturę, która pozwoli zastanowić się nad własnym życiem, pokazać, że istnieją osoby godne naśladowania, udowodnić, że region świętokrzyski jest kolebką wybitnych osobowości i wrogiem zła.

                Daniela Kowalska specjalizuje się w wydawaniu monografii biograficznych sławnych postaci z regionu świętokrzyskiego. Jest współautorką wydanej w 2008 roku książki Wciąż ta sama twarz o doktorze Julianie Bartosiku, współzałożycielu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.. Za zasługi literackie Daniela Kowalska została uhonorowana przez TPSP statuetką Nika Świętokrzyska (projekt dr J. Bartosika), a nietuzinkową jej osobowość dostrzegło Radio Kielce przyznając jej tytuł Zwykła, Niezwykła (2004).

               


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest poniedziałek, 26.06.2017
Wschód 04:22
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Jan, Paweł, Paulina

Do końca roku zostało: 189 dni
Dziś jest 177 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia