Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Zespoły folklorystyczne


"DROCHOWIANKI"

Powstanie zespołu związane jest z oddaniem do użytku remizy strażackiej. Druhowie chcieli dzień oddania budynku do użytku godnie uświetnić. Zwrócili się więc do swych żon z prośbą, aby coś przygotowały . I stało się. Za namową mężów, w 1986 r., utworzony został zespół artystyczny, który włączył się do organizacji uroczystości otwarcia remizy. Po uroczystości członkinie zespołu postanowiły nadal śpiewać. Same układały słowa piosenek i dobierały do nich melodie. Najwięcej piosenek ułożyła Zofia Gwóźdź - kierowniczka zespołu oraz Bożena Śnioch. W krótkim czasie od utworzenia, zespół mógł zasłynąć nie tylko w gminie, ale także w skali wojewódzkiej. W 1996 r. "Drochowianki" zdobyły I miejsce w Gminnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, zaś II miejsce w 1997 r. w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Busku-Zdroju. W 1999 r. "Drochowianki" wystąpiły z zespołem M.A.F.I.A. na imprezie "W krainie latających scyzoryków" w Tokarni.
Solistką zespołu jest Alfreda Nowak, która w różnych przeglądach solistów zdobywała zawsze jedno z czołowych miejsc.W zespole występują same panie, a towarzyszy im,  przygrywając na akordeonie, Feliks Korban z Dębskiej Woli.

 

 

NIDZIANECKI

Zespół został powołany w 1983 r. przy klubie "Rolnika". Patronat nad zespołem objęła Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Morawicy. Na początku zespół liczył 15 osób. Z upływem czasu do zespołu doszło ośmiu mężczyzn. W 1984 r. zespół liczył 32 osoby. Był to wówczas zespół mieszany i nosił nazwę "Nida". Założycielem i ówczesną kierowniczką zespołu była Cecylia Korban, znana poetka ludowa. Zespół od początku prowadził aktywną działalność. Oprócz występów śpiewaczych m. in. na uroczystościach: Dzień Kobiet, 1 Maja, Dzień Dziecka, Gminne Dożynki, organizowano także Mikołajki dla dzieci, wieczorki sylwestrowe, wystawiano również sztukę pt. "Milion". W tym samym roku piosenki w wykonaniu zespołu zostały nagrane przez panią Wierciakową do programu radiowego. "Nida" brała udział w VI Spotkaniach z Folklorem w Pińczowie, gdzie wyśpiewały nagrodę pieniężną. 23 lutego 1985 r. wystawiono w WDK-Kielce sztukę pt. "Wypiórki", za którą zespół otrzymał nagrodę w postaci zastawy stołowej. W tym samym roku wystąpił po raz pierwszy w "Buskich Spotkaniach z Folklorem" zajmując II miejsce. Rok 1985 był bardzo bogaty w życiu tego zespołu. Zajął on I miejsce w gminnym przeglądzie zespołów w Morawicy, prezentował się na "Dymarkach" w Nowej Słupi, a także występował w Otwocku. W 1985 r. kierownikiem zespołu została Helena Baran, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Zespół nadal się rozwija. Rok później zespół zajął I miejsce na przeglądzie zespołów w Daleszycach oraz III miejsce na podobnym w Jędrzejowie. Zespół uczestniczył także w Panoramie Gmin Morawica - Masłów . Zaprezentował tu obrzęd "Ocepiny". Obrzęd pokazano na terenie gminy oraz na planu przy Pałacu Kultury w Warszawie. W tym czasie z zespołu zaczęli odchodzić mężczyźni. Pozostały same panie. Wtedy zespół obrał nazwę "Nidzianecki". Największy sukces zespołu to I miejsce w 1994 r. w "Buskich Spotkaniach z Folklorem", a IV miejsce w 1997 r. Zespół uświetnia w każdym roku różne uroczystości organizowane na terenie gminy oraz województwa. Bierze udział m. in. w takich uroczystościach: Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, otwarciu i zamknięciu sezonu turystycznego w Tokarni, Dożynkach Gminnych. Zespół przyjmuje również zaproszenia na różne imprezy okolicznościowe m. in. : jubileusze strażackie, małżeńskie, śpiewając wtedy piosenki ułożone specjalnie na te uroczystości. Zespół był zaproszony na otwarcie pomnika Witosa w Racławicach, występował w Sędziszowie, Pińczowie, Kliszowie, Ossowej, Małogoszczy, Piekoszowie. W 1994 r. przebywał na Mazurach. Wielkim przeżyciem był wyjazd na Wileńszczyznę, który zorganizował Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, konkretnie ówczesny prezes Witold Pobocha. Cecylia Korban ułożyła tekst pieśni o Wilnie, muzykę zaś skomponował Adam Chamerski. 25 października 1998 r. zespół ludowy "Nidzianecki" obchodził podwójną rocznicę: 70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich oraz 15-lecie istnienia zespołu. Była to dla zespołu uroczystość bardzo podniosła. Uświetnili ja swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i gminnych. Wśród gości byli także delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, seniorki KGW z Nidy, koleżanki z zaprzyjaźnionych zespołów ludowych i wielu innych znamienitych gości. "Nidzianecki" śpiewają piosenki ułożone przez wspomnianą Cecylię Korban oraz zasłyszane od starszych.

 

BRUDZOWIANKI

Zespół powstał w 1998 rok, z tej racji nie ma jeszcze wielkich osiągnięć. Bierze udział w corocznych Dożynkach Gminnych, przygotowując własny program, poza tym uczestniczy w obchodach jubileuszowych innych zespołów. Ponadto "Brudzowianki" organizują we własnym środowisku m. in. takie uroczystości: zabawy andrzejkowe, choinki dla dzieci. W skład zespołu wchodzi 10 osób, funkcję kierownika pełni Elżbieta Strójwąs.

 

BRZEZINIANKI

Zespół istnieje 16 lat, powstał w 1983 roku. Kierownikiem zespołu była pani Teresa Wieczorek, po jej śmierci tę funkcję pełni pani Wanda Domagała. Jest to zespół śpiewający, ma także w swoim dorobku występy obrzędowe. "Brzezinianki" występowały w Busku, Nowej Słupi, Solcu, w Muzeum Wsi Kieleckiej, WDK-Kielce, zdobywając I miejsca i wyróżnienia. Zespół miał także swoje występy za granicą na Litwie w Wilnie. Zaprezentował się również publiczności w obrzędzie pt." Chałupkowe Garncynki".

 


 

ŁABECANKI

Wraz z otwarciem Domu Ludowego w Łabędziowie utworzony został zespół śpiewaczy "Łabecanki". Założycielem zespołu była ówczesna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Genowefa Kamizela. 31 sierpnia 1986 r. miał miejsce pierwszy występ zespołu. Do 1990 r. zespół był mało aktywny. Dnia 2 lutego 1991 r. w Domu Ludowym odbyło się zebranie członkiń, które poprowadziła pani Zofia Wawrzeńczyk. Na przewodniczącą KDW wybrano panią Krystynę Krąż. Zespół występuje na wszystkich imprezach organizowanych na terenie Gminy. Uczestniczył trzykrotnie w "Buskich Spotkaniach z Folklorem", miał gościnne występy w Tokarni, Małogoszczy, Chmielniku.18 sierpnia 1999r. po rezygnacji dotychczasowej kierowniczki zespołu na tę funkcję powołano panią Wandę Piekarską.

 

 

 

 


 

RODZINNA KAPELA KORBANÓW

Kapelę tworzą: Feliks Korban - ojciec, Tomasz Korban , Krzysztof Korban - synowie oraz Mieczysław Litwin - wuj. Swoją działalność rozpoczęła w 1990 roku. W 1991 r. w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych w Busku-Zdroju zajęła I miejsce w konkursie "Duży-Mały" i otrzymała nagrodę pieniężną. W kolejnych dwóch latach sukces powtórzył się. Ponadto synowie pana Feliksa otrzymali nagrodę przyznaną przez Wojewodę w konkursie "Młodych talentów". Dużym osiągnięciem kapeli był także wyjazd na Litwę. Kapela uświetnia swoimi występami imprezy corocznie organizowane na terenie gminy (Dożynki," Chałupkowe Garncynki") oraz występuje w zaprzyjaźnionych gminach np. w Solcu - Zdroju, Brzegach, w Muzeum Wsi Radomskiej (połączona z kapelą "Bliżej Serca" z Bliżyna). Kapela aktywnie uczestniczy także w życiu artystycznym zespołów ludowych z terenu gminy. Ojciec - Feliks Korban prowadzi 7 zespołów śpiewaczych z terenu gminy, akompaniując im na wszelkiego rodzaju występach.

 

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA GMINY MORAWICA

Młodzieżowa orkiestra dęta działa od 1 marca 1999r. Powstała z inicjatywy księdza Stanisława Korneckiego, proboszcza parafii w Morawicy oraz Wójta Gminy Mariana Burasa. Członkowie orkiestry to dzieci i młodzież rekrutująca się z naszej gminy (z miejscowości: Morawica, Wola Morawicka, Dębska Wola, Bieleckie Młyny, Brzeziny oraz Bilcza), a także z Kielc. Nabór i przesłuchania do orkiestry przeprowadzono w lutym 1999 r. Warunkiem przyjęcia były ogólne predyspozycje muzyczne, dyscyplina a przede wszystkim obowiązkowość. Obecnie orkiestra liczy 45 członków. Orkiestra zapewnia instrumenty dęte blaszano-drewniane oraz perkusyjne, a także bezpłatną naukę gry. Zajęcia odbywają się w budynku GOK-u.

Zarząd Gminy Morawica, po zaczerpnięciu opinii ks. Stanisława Korneckiego i Wójta Mariana Burasa, organizację orkiestry dętej powierzył panu Józefowi Janaszkowi. Zobowiązał się on do nauki gry, zorganizowania instrumentów oraz przygotowania materiałów dydaktycznych dla zespołu. Instrumenty zostały wypożyczone na okres próbny, po upływie którego mają być sukcesywnie zakupywane.

Po 6-cio miesięcznym okresie przygotowań orkiestra wystąpiła po raz pierwszy na Dożynkach Gminnych. Impreza ta stała się prawdziwym sprawdzianem dla wszystkich muzyków. Występ orkiestry został przyjęty bardzo ciepło przez publiczność. 10 października 1999r. orkiestra zaprezentowała się na imprezie pt. "Chałupkowe Garncynki", zapewniając oprawę muzyczną uroczystej Mszy świętej. Po niej dała krótki koncert utworów o tematyce regionalnej. Od tej pory występy orkiestry dętej stały się nieodłącznym elementem wszystkich niemal festynów i uroczystości gminnych. Orkiestranci wielokrotnie wyjeżdżali także na występy w inne miejsca kraju, jak choćby do zaprzyjaźnionej gminy Stawiguda koło Olsztyna.

Od października 2004 r. orkiestrę prowadzi nowy kapelmistrz Zbigniew Zychowski.

 

POETKA LUDOWA CECYLIA KORBAN

 

Jest wiejską gospodynią, mieszkanką wsi Nida. Urodziła się 14 września 1931r. Przywiązana do swego otoczenia, rozumiejąca i wrażliwa na zjawiska zachodzące w świecie przyrody. Wychowana w rodzinie, która kultywowała tradycje kulturalne wsi, mimo nawału pracy w gospodarstwie rolnym. Od dziecięcych lat (jak sama o tym mówi) potrafi "na poczekaniu" ułożyć tekst, do którego melodię pomoże "skomponować wiatr". W ten sposób powstają tzw. "przyśpiewki". W swej twórczości umiejętnie wykorzystuje gwarę dziadków, podejmuje także próby pisania wierszy wolnych. Wiersze, pieśni i przyśpiewki Cecylii Korban zebrał WDK w Kielcach i przy finansowej pomocy Urzędu Gminy w Morawicy wydał w 1993r. książkę pt. "Wiersze i pieśni". Promocja książki odbyła się w Pałacu T. Zielińskiego w Kielcach w ramach Biesiad Literackich organizowanych i prowadzonych przez prezesa TPSP w Kielcach - Danielę Kowalską. Wiersze Cecylii Korban ukazały się drukiem w gazetach lokalnych i ogólnopolskich, takich jak: "Wiadomości Morawickie", "Kwartalnik TPSP", "Gazeta Rolnicza", "Ludowiec Świętokrzyski", "Chłopskie Drogi", "Echo Dnia", "Słowo Ludu", "Gazeta Kielecka". Cecylia Korban zdobywa nagrody i wyróżnienia jako solistka na ogólnopolskich konkursach i przeglądach folklorystycznych. Pisze scenariusze do sztuk wystawianych przez zespoły ludowe (Garncynki, Ostatki). Posiada następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski oraz odznaki: Zasłużony Działacz Kultury" i "Zasłużony dla Kielecczyzny".
POETKA DANIELA KOWALSKA

Urodziła się 13 lutego 1943r. w Kielcach. Od 1955r. jest mieszkanką wsi Nida. Społecznie do 1999r. pełniła funkcje: prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Jest także członkiem Zarzadu Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Kielcach. Od młodzieńczych lat do wieku dojrzałego doskonali swój warsztat twórczy pod kierunkiem dr hab. Heleny Wolny. Wiersze Danieli Kowalskiej publikowano w prasie w Kielcach ("Echo Dnia", "Inspiracje"), Staszowie ("Goniec Staszowski"), Szczawnicy ("Z Doliny Grajcarka") oraz w pracach zbiorowych: "Wiersze Grupy Literackiej UTW", "Oto idzie Papież Słowiański", "Barwy jesieni". Wydała samodzielnie tomiki wierszy: "Patrzę na światło" (1991), "Sen o życiu" (1993), "Jabłoń" (1997). Promotorami książek byli: dr hab. Helena Wolny, prof. dr hab. Stanisław Żak, ks. dr Tadeusz Śmiech, dr Janusz Wróblewski. Promocje odbywały się w Kielcach -WDK, KCK, Pałac T. Zielińskiego, w Gminnym Ośrodku Kultury.Autorka prezentowała swoje utwory również: w Końskich, Staszowie, Szczawnicy, Świebodzinie, Gościkowo - Paradyżu (Gorzowskie Seminarium Duchowne). Zdobyte nagrody w konkursach to: wyróżnienie za opowiadanie "Moje szczęście" w Ogólnopolskim Konkursie "Przyjaciółki" (1977), pierwsza nagroda za wiersz "Zmartwychwstanie" (1996) i II nagroda za wiersz "Zwiastun życia" (1995), wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Eryka Pietruszaka (1998) za wiersz "Wieczność słowa". Z okazji 10-lecia istnienia Grupy Literackiej UTW jej książka "Jabłoń" została wyróżniona nagrodą "Złoty kaganek" (1998). W 1992r. próbowała swoich sił jako publicystka w kieleckiej gazecie ""Echo Dnia". W 1999r. opowiadanie Danieli Kowalskiej pt. "Zacni ludzie" zostało wydrukowane w książce „Powroty do małych ojczyzn" wydanej przez "Wszechnicę Świętokrzyską". Do prac redakcyjnych Autorki należy zaliczyć książkę Kamili Król "Samotność". W latach 1997-1998 przygotowała i prowadziła cykliczne audycje TPSP w Radiu "Jedność" w Kielcach pt. "Tworzymy, jesteśmy, będziemy...". Dnia 21 września 1999r. odbyła się promocja antologii TPSP - "Wieczność słowa..." wydanej pod redakcją Danieli Kowalskiej. Promotorem zbioru był prof. hab. Stanisław Żak. Książka zdobyła pochlebne recenzje w czasopismach: "Gość Niedzielny", "Echo Dnia" oraz w audycji poświęconej Autorce w "Radiu Kielce". O pracy twórczej Danieli Kowalskiej pisała prasa: "Echo Dnia", "Radostowa", "Ikar", "Goniec Staszowski", "Wiadomości Morawickie". Za pełną poświęcenia pracę dokumentującą życie kulturalne Kielc i województwa otrzymała odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" (1995) i Srebrny Krzyż Zasługi (1999).

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest poniedziałek, 26.06.2017
Wschód 04:22
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Jan, Paweł, Paulina

Do końca roku zostało: 189 dni
Dziś jest 177 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia