Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Fundacja Działająca Na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „K A Z I M I E R Z”

Fundacja jest pozarządową organizacją społeczną posiadającą status prawny, jestzarejestrowana, posiada nr KRS, Regon oraz NIP.

Fundacja ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy samorządem, a nie zrzeszonymi grupami społeczności lokalnej.

Zadania i cele jakie stawia sobie Fundacja „Kazimierz" określone zostały w statucie i są następujące:

1.Integrację społeczności lokalnej.

2.Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji budowy kościoła parafialnego oraz innych inwestycji prowadzonych przez parafię.

3.Inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji, nauki i oświaty, kultury i sztuki oraz rozrywki.

4.Organizowanie pomocy społecznej szczególnie w zakresie poradnictwa rodzinnego, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotynizmowi, i innym uzależnieniom oraz pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

5.Wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej.

6. Promocja miejscowości Bilcza, w szczególności poprzez budowę i prowadzenie profesjonalnej strony internetowej i inne formy medialne, takie jak prasa i radio lokalne, ulotki, informatory itd.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Współpracę z władzami samorządowymi gminy, powiatu, województwa, władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem parafialnym, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorstwami.

2.Organizowanie koncertów, imprez, festynów, targów, wystaw, pikników, aukcji, spotkań, wyjazdów, zawodów sportowych itp.

3.Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, poradnictwa, doradztwa, pokazów, itp.

4.Skupianie wokół fundacji osób pragnących działać na rzecz miejscowości Bilcza, a w szczególności młodzieży.

5.Prowadzenie klubów, świetlic, przedszkoli, bibliotek, sal gimnastycznych, siłowni, klubów sportowych, itp.

6.Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji „Kazimierz".

7.Pomoc rzeczowa osobom najuboższym.

 

Fundacja „Kazimierz" posiada Zarząd i Radę Fundacji.

W skład Zarządu wchodzą :

  • Włodzimierz Rybczyński - prezes zarządu
  • Urszula Wróblewska - skarbnik
  • Maria Rączka - członek zarządu
  • Stanisław Nowak - członek zarządu

                                                   W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • Ks. Marek Mrugała
  • Beata Pietrzczyk
  • Marek Gil
  • Jan Wróblewski
  • Kazimierz Barycki

Tymczasowy adres korespondencyjny i dane kontaktowe:

Fundacja „Kazimierz" w Bilczy

26-026 Bilcza ul. Dębowa 30 0502 68 75 11

KRS 0000330042 NIP 657-282-25-39 Regon 260300232

Adres e-mail : fundacjakazimierzbilcza@wp.pl

Nr r-ku bankowego : 48 1370 1398 0000 1701 5150 6400.


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest poniedziałek, 26.06.2017
Wschód 04:22
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Jan, Paweł, Paulina

Do końca roku zostało: 189 dni
Dziś jest 177 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia