Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Morawica” objętych zostało 4 szkoły  z Gminy Morawica.

 

Realizacja projektu to okres: od 01.09.2011r. do 21.06.2013 r.


Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie jego realizacji rozwoju uczniów klas I-III Szkół Podstawowych funkcjonujących w Gminie Morawica, dostosowanie zajęć do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. W ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zostaną sfinansowane:

 

 a) Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególności:

 -

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

 -

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

 -

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

 -

zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

 -

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

 -

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia);

 -

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku nauk humanistycznych;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku  z języka angielskiego.

 

 

b) Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz w specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć.

 

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest poniedziałek, 26.06.2017
Wschód 04:22
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Jan, Paweł, Paulina

Do końca roku zostało: 189 dni
Dziś jest 177 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia