Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Lokalna Grupa Działania

Fundacja Ziemi Morawickiej to organizacja działająca na zasadach Lokalnej Grupy Działania. LGD jest najważniejszym środkiem realizacji celów inicjatywy Leader +. Program Leader istnieje w Unii Europejskiej od 1991 r. Leader + jest inicjatywą wspólnotową, czyli programem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla współpracujących ze sobą partnerów. Beneficjentami (odbiorcami) pomocy są przede wszystkim „Lokalne Grupy Działania”, czyli związki partnerów publicznych i prywatnych wspólnie podejmujących innowacyjne działania związane z rozwojem obszaru wiejskiego.

W styczniu i lutym 2006r. w gminie Morawica odbył się cykl spotkań organizacyjnych, na których ukształtowała się grupa osób chcących stworzyć organizację wspierająca rozwój gminy. LGD ostatecznie wykrystalizowała się 8 lutego, kiedy to zdecydowano również, że formą prawną tejże organizacji będzie fundacja. LGD Fundacja Ziemi Morawickiej obejmuje obszar jednej gminy – Morawica. Ułatwia to zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców i ich realizację. Jednym z pierwszych zadań fundacji stało się opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. ZSROW to dokument, w którym określone zostały  kierunki rozwoju objętych nią obszarów. Opracowana została w ramach Schematu I Pilotażowego Programu Leader+, a realizowana jest w ramach Schematu II. Na podstawie ZSROW powstał – obecnie realizowany - projekt przewidujący szereg działań, które wzajemnie się uzupełniają i stanowią spójny pod względem czasowym i zadaniowym plan realizacji ZSROW. Większość zadań wpisuje się w priorytet Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt został podzielony na dwa etapy.

W pierwszym etapie utworzono wielofunkcyjny portal internetowy promujący m.in. w aspekcie turystycznym i gospodarczym gminę Morawica. Fundacja Ziemi Morawickiej była współorganizatorem festynów plenerowych promujących gminę i prezentujących lokalną kulturę i atrakcje gminy. Zakończono pierwszy etap szkoleń aktywizujących mieszkańców terenu objętego ZSROW. Były to szkolenia językowe, w których wzięło udział 36 osób. Dwie grupy podnosiły poziom znajomości języka angielskiego, a jedna niemieckiego.


          Laureatki "Wyborów Miss Gminy Morawica 2007"
                            Laureatki " Wyborów Miss Gminy Morawica 2007" 

 

Kluczowym zadaniem dla realizowanego projektu jest, zapoczątkowane w pierwszym etapie i kontynuowane w drugim, opracowywanie dokumentacji technicznych na zadania: „Rewitalizacja centrum Morawicy” oraz „Kanalizacja Bilcza Jawornia”, a także „Wodociągi i kanalizacja do Woli Morawickiej – tereny przemysłowe”. Ważnym jest, aby konkretne potrzeby inwestycji wynikały z inicjatywy lokalnych społeczności. LGD, które jest takim przedstawicielem społeczności ma szansę, opracowując dokumentację, wpływać na to, kiedy i jakie inwestycje będą realizowane. To najkrótsza droga do tego, aby poprawić jakość życia na obszarach wiejskich. W majowym wydaniu"Panoramy Polskich Miast i Gmin" ukazał się artykuł promujący grunty inwestycyjne w gminie Morawica.

 

 

Na tym terenie powstanie nowoczesne Centrum Samorządowe

         Na tym terenie powstanie nowoczesne Centrum Samorządowe

 

W drugim etapie planuje się opracowanie i umieszczenie tablic informacyjnych obok zabytków, licznych na terenie gminy Morawica, a także opracowanie i wydanie książki - przewodnika po atrakcjach gminy Morawica. Ważnym zadaniem w tym etapie będzie oznakowanie sieci szlaków rowerowych o łącznej długości około 60km wraz z tablicami informacyjnymi i miejscami przystankowymi. Wydane zostaną także foldery promocyjno-turystyczne gminy w trzech językach - polskim, angielskim i niemieckim. W dalszym ciągu przewiduje się promocję gminnych gruntów inwestycyjnych. Przyciągnięcie nowych inwestorów gwarantuje bowiem nowe miejsca pracy i bezpośrednią poprawę warunków życia ludzi. Planowana jest wymiana doświadczeń pomiędzy LGD poprzez wyjazdy studyjne, organizację konferencji, jak również kampania promocyjna dotycząca ZSROW, LGD, a także Leadera+.

 

W siedzibie fundacji tj.  w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9, na parterze, znajduje się punkt informacyjno-doradczy, gdzie pracownicy fundacji udzielają informacji na temat Funduszy Pomocowych i Programów  Wspólnotowych Unii Europejskiej. Mieszkańcy z terenu objętego ZSROW tj. z gminy Morawica mogą uzyskać wiedzę o środkach wspierających działania dla przedsiębiorców lub mieszkańców regionu. Tu można także uzyskać informacje o działalności Fundacji Ziemi Morawickiej i Programie Leader+. Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą włączyć się do aktywnego działania na rzecz rozwoju gminy Morawica.


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest piątek, 23.06.2017
Wschód 04:20
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Wanda, Zenon, Albina

Do końca roku zostało: 192 dni
Dziś jest 174 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia