Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Pomoc dla przedsiębiorstw

W poszukiwaniu rozwiązania problemu bezrobocia w gminie, władze samorządowe Morawicy zaczęły podejmować działania, których celem stało się przyciągnięcie na swój teren inwestorów, a tym samym stałe stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy. Władze gminy zadbały o rozszerzenie współpracy przedsiębiorców z samorządem lokalnym. Współpraca ta obejmuje w głównej mierze wspieranie rozwoju istniejących firm. Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie do życia w 1996 roku Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica. Dotychczas nieformalnie działające stowarzyszenie było ciałem doradczym dla urzędników gminy. Nieuregulowany status prawny ograniczał znacznie działania organizacji, która nie mogła oficjalnie starać się o dotacje z organizacji wspierających przedsiębiorczość. Gmina podjęła kroki w kierunku zarejestrowania stowarzyszenia, które teraz prężnie działa na rynku lokalnym i w regionie.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawica zostało zarejestrowane 10 maja 2001 roku w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Obecnie na terenie gminy działa 670 małych i średnich firm. Do stowarzyszenia należy tylko 18 największych przedsiębiorstw.
Zarząd stowarzyszenia reprezentują:
 - Przewodniczący - Józef Dąbek - prezes Kopalni Wapienia "Morawica" S.A.
 - Z-ca - Adam Kluźniak - właściciel firmy PPH "Poldaun"
 - Skarbnik - Marian Mazur - dyrektor Banku Spółdzielczego oddział w Morawicy
 - Sekretarz - Jan Waligóra - właściciel firmy "Jawal" w Morawicy
Celem działalności organizacji jest:
 • ochrona i reprezentacja interesów branżowych,
 • przeciwdziałanie przejawom nieuczciwej konkurencji,
 • popularyzacja i promocja wyrobów, produktów, wzorów użytkowych i projektów innowacyjnych,
 • popularyzacja wiedzy fachowej w zakresie drobnej wytwórczości,
 • pomoc w zakresie organizacji i zdobywania rynków zbytu,
 • propagowanie idei ochrony środowiska,
 • promocja gminy Morawica,
Wyżej wymienione zadania stowarzyszenie realizuje poprzez:
 • świadczenie pomocy organizacyjno-prawnej dla członków stowarzyszenia,
 • wspólne działania reklamowe i marketingowe,
 • świadczenie pomocy w zakresie wdrażania nowych produktów, wzorów użytkowych, projektów innowacyjnych,
 • organizacja spotkań i konferencji w celu wymiany doświadczeń,
 • zbieranie informacji w zakresie rynków zbytu, sposobów podnoszenia jakości produktów.
Powołanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica dało początek oficjalnej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Działalność miejscowych firm sprzyja integracji środowiska przedsiębiorców z władzami samorządowymi i zachęca do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów lokalnej społeczności. Przedsiębiorstwom spoza gminy pokazuje zaś, iż władze lokalne popierają rozwój przedsiębiorczości, zachęcając w ten sposób do inwestowania w Morawicy.
Przedsiębiorcy lokalni sprawują mecenat kulturalny nad imprezami i festynami organizowanymi w gminie. Chętnie pokazują na nich materiały reklamowe, a przede wszystkim finansowo wspierają imprezy kulturalne. Ponadto wiele przedsiębiorstw z gminy, szczególnie te należące do stowarzyszenia wyraziło chęć udziału w realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej projekcie pn. "Nasza przyszłość w młodych, czyli pomoc młodym ludziom w zdobyciu doświadczenia skutecznym sposobem na przeciwdziałanie bezrobociu". Przedsiębiorcy zatrudniają do prac administracyjno-biurowych wolontariuszy. Dzięki temu młodzi ludzie mogą wykazać się przed przyszłym pracodawcą swoimi umiejętnościami. Na ten cel ambasada USA przyznała dotację w wysokości 10.366 tys. dolarów.
Stowarzyszenie nie tylko w ten sposób włączyło się w pomoc młodym ludziom w zdobyciu zatrudnienia. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy z Kielc zorganizowało lokalne giełdy pracy, na których miejscowe firmy oferowały zatrudnienie zaproszonym przez PUP bezrobotnym i absolwentom.
Celem działalności stowarzyszenia jest nie tylko współpraca na linii przedsiębiorcy-samorząd, ale także organizacja szkoleń i spotkań dla przedsiębiorców z pracownikami ZUS, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego. W trakcie tych spotkań władze gminy przedstawiają sprawozdanie z wykonania budżetu, informacje o lokalnych nieruchomościach, zamierzenia inwestycyjne, zachęcając lokalne firmy do udziału w przetargach. Władze gminy pragnąc stworzyć przyjazny klimat pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem chcą pokazać, że gmina jest nie tylko poborcą podatkowym.
W połowie lat 90-tych Zarząd Gminy oraz radni doszli do przekonania, że w jakiś sposób należy uhonorować trud przedsiębiorców morawickich. Aby wyróżnić najbardziej dynamicznych i najlepiej inwestujących przedsiębiorców Zarząd Gminy ufundował dla nich doroczną nagrodę. "KOWALE" (złoty, srebrny i brązowy) przyznawane są od 1996 roku firmom, które w szczególny sposób zasłużyły się w danym roku na polu inwestycji i nowatorskich rozwiązań. Statuetkę otrzymują najdynamiczniej rozwijające się firmy, instytucje wspomagające rozwój gospodarczy w gminie, promujące ją na arenach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Przyznając "Kowale" Zarząd Gminy bierze pod uwagę następujące kryteria:
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii produkcji, zwłaszcza ekologicznych,
 • wielkość inwestycji i ich efekt,
 • liczbę stworzonych miejsc pracy,
 • pozycję firmy na rynku krajowym i międzynarodowym, sukcesy w poszukiwaniu nowych rynków zbytu.
"Kowale" rzeźbione są przez miejscową rzeźbiarkę - Dorotę Mostowiec, każdorazowo zmienia się ich wygląd - stanowią więc cenną nagrodę również w ujęciu artystycznym.
Wszystkie te działania przyniosły zamierzony efekt. W Morawicy stworzono platformę porozumienia między środowiskiem lokalnego biznesu i władzami gminy, co usprawnia pracę władz lokalnych, a przedsiębiorcom ułatwia podejmowanie decyzji. Przyznawanie nagród najlepszym firmom nie tylko dowartościowuje laureatów, ale i pobudza konkurencję wśród lokalnych przedsiębiorców.
Coroczna ceremonia wręczenia "Kowali" budzi zainteresowanie gminą i jej przedsiębiorcami wśród lokalnej i regionalnej prasy. Sprzyja to zrozumieniu problematyki rozwoju gospodarczego i roli współpracy samorządów z sektorem prywatnym.
Dodatkową zachętą dla przedsiębiorców prowadzących bądź planujących działalność na terenie gminy jest zwolnienie z podatku od nieruchomości (budynki lub ich części, budowle i grunty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej) - uchwała nr IV/54/02 Rady Gminy Morawica z dnia 21 września 2002 r. - na okres 3 lub 5 lat. Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 3 lat jest:
 • powstanie u podatnika co najmniej 10 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich prze okres 3 lat,
 • zatrudnienie w tym okresie na nowo utworzonych stanowiskach pracy osób zamieszkałych na terenie gminy Morawica.
Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 5 lat jest powstanie u podatnika co najmniej 30 nowych miejsc pracy stanowiskach utrzymanie ich przez okres 5 lat, zatrudnienie w tym okresie na nowo utworzonych stanowiskach pracy osób zamieszkałych na terenie gminy Morawica.

Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest poniedziałek, 26.06.2017
Wschód 04:22
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Jan, Paweł, Paulina

Do końca roku zostało: 189 dni
Dziś jest 177 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia