Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Program LEADER+

       Termin „LEADER” jest skrótem francuskiej nazwy programu Liasom Entre Actions de Developpement L’Economie Rurale i oznacza Związki Między Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi. Geneza Programu LEADER sięga przełomu lat 80/90-tych z realizowanego w Hiszpanii „Programu walki z biedą na wsi”, który miał zapobiegać przy tym ówczesnemu wyludnianiu i starzeniu się ludności na obszarach wiejskich.
    Wdrażanie Inicjatywy Wspólnotowej Leader jako nowej metody walki z degradacją wsi i społeczności wiejskich rozpoczęto w roku 1991 i polegało na wieloaspektowym rozwoju wsi jako miejsca nie tylko produkcji rolnej, ale także rozwoju innych gałęzi gospodarki, dobrego miejsca do życia, zachowania bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Nowością tego podejścia było także szerokie zaangażowanie samych mieszkańców w rozwój swojego miejsca zamieszkania.

     Od momentu uruchomienia program ten stopniowo ewoluował poprzez edycję LEADER I (1991-1994), LEADER II (1994-1999), aż do obecnej postaci Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+. Cechą LEADERA+ jest to, że ma ona charakter eksperymentalny z punktu widzenia polityk wspólnotowych. Oznacza to, że w wyniku jej realizacji w różnych miejscach i uwarunkowaniach pojawiają się nowatorskie metody rozwoju obszarów wiejskich oraz sposoby rozwiązywania licznych problemów występujących na wsiach, które w przyszłości mogą zostać uwzględnione w ogólnej polityce UE wobec tych obszarów.

          Pilotażowy Program Leader+ (PPL+) wdrażany jest jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Instytucją zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast Instytucją wdrażającą Fundacja programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Wsparcie finansowe ogółem dla PPL+ wynosi 18,75mln Euro z czego 80% wsparcia pochodzi z UE (15 mln Euro), natomiast 20% z budżetu państwa (3,75 mln Euro). Maksymalna wysokość pomocy obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych. Ostatecznymi beneficjentami Pilotażowego programu Leader+ są mieszkańcy obszarów wiejskich.

     „Pilotażowy Program Leader+” wdrażany jest w ramach dwóch schematów.Celem Schematu I było stworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dokonanie, z inicjatywy środowisk lokalnych, analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). W ramach Schematu II LGD, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, zaczęły wdrażać plany dotyczące realizacji strategii. Schemat II pozwala na realizację kompleksowych projektów uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.

 

                         logo


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest piątek, 23.06.2017
Wschód 04:20
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Wanda, Zenon, Albina

Do końca roku zostało: 192 dni
Dziś jest 174 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia