Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Pytanie do wójta

 

Dodaj pytanie
  
  
Pytania i odpowiedzi   Strona 1 z 197 Sortuj według daty:
  
Autor: Piotr Data: 2016-12-12 08:46:53
Temat: Parking dla TIRów Miejscowosc: Brzeziny

Treść pytania:

Kilka miesięcy temu utworzony został w Brzezinach przy ul. Hożej parking dla TIRów. Jako osoba, która ma zamiar wkrótce rozpocząć budowę domu w pobliżu tej posesji, mam pytanie: czy taki rodzaj działalności jest dozwolony na tym osiedlu? Czy mam mieć po sąsiedzku parking będący w zasadzie składowiskiem złomu i starych opon, czy dozwolony jest codzienny ruch TIRów osiedlowymi uliczkami?!! To działalność nie tylko rażąco szpeci krajobraz, ale jest także uciążliwa dla sąsiadów. Zamieszkanie w takim sąsiedztwie nie jest już dla mnie atrakcyjne, jak zapewne dla wielu, którzy kupili działki z myślą o domach z ogródkami po sąsiedzku. Dziękuję z góry za odpowiedź. Piotr

Odpowiedź:

Szanowny Panie

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Morawicy Nr XLV/425/14 z dnia 30 września 2014 roku, określono, że działki położone wzdłuż ulicy Hożej w miejscowości Brzeziny, położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na tego typu terenach oprócz zabudowy mieszkaniowej, plan miejscowy dopuszcza również obiekty usługowe, handlowe, drogi, dojścia, dojazdy, obiekty małej architektury, garaże oraz budynki gospodarcze.

Jednocześnie informuję, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie określają szczegółowo jakiego rodzaju działalność może być prowadzona na poszczególnych terenach oraz jakich urządzeń, maszyn, pojazdów można używać prowadząc działalność gospodarczą. Przy czym dopuszcza się lokalizację wyłącznie takich obiektów, których oddziaływanie nie przekracza granic nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny. Do kontroli przedsiębiorców w zakresie oddziaływania prowadzonej działalności gospodarczej na tereny sąsiednie np. w kwestii hałasu, zapylenia itp. powołany jest m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Inną sprawą jest natomiast uporządkowanie terenu, aby działka położona na terenach budownictwa mieszkaniowego nie stała się składowiskiem odpadów. W tej sprawie poprosiłem o interwencję Straż Miejską w Morawicy, która już odbyła z właścicielem tego gruntu rozmowę celem zmobilizowania go do uporządkowania terenu. Na pewno obecny wygląd tych działek zajętych pod parking nie jest ostateczny. Należy też podkreślić, że ze względu na przebiegającą linię energetyczną na terenie tym w tych warunkach nie należy lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

 

Marian Buras

 

Autor: Jakub Z Data: 2016-12-11 16:35:15
Temat: Oznakowanie uliczne gminy Morawica Miejscowosc: Morawica

Treść pytania:

Szanowny Panie Wójcie . A więc chciałbym zapytać czy od 01.01.2017 r. będą wstawione nowe znaki z nazwami ulic tam gdzie jeszcze ich nie ma . Dużo osób najczęściej w wakacje pyta o to gdzie jest dana ulica . I jeszcze chciałbym się dowiedzieć kiedy będzie skatepark .

Odpowiedź:

Szanowny Panie

 

Znaki z nazwami ulic uzupełniamy na bieżąco, kilka razy do roku, kiedy tylko występuje taka potrzeba. Proszę więc o zgłoszenie gdzie brakuje takich tabliczek do inspektora ds. dróg w naszym urzędzie pod numerem tel. 41 311 46 92 wew. 121 lub 143. Wówczas przy najbliższym zleceniu zamówimy i zamontujemy brakujące znaki.

Skatepark jest planowany jako element zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Morawicy. Najpierw jednak musimy uzyskać pozwolenie na rozbudowę zbiornika, co jest elementem kluczowym całego projektu zagospodarowania. Ten proces jeszcze trwa a dopiero po jego zakończeniu będziemy mogli zatwierdzać projekt samego skateparku czy innych urządzeń rekreacyjnych.

Rozbudowę zbiornika w Morawicy wraz z budową ścieżek spacerowych i rowerowych wokół niego planuje się w tej chwili na lata 2017 - 2018. Nie jest jeszcze pewne kiedy będzie wykonywany montaż samego skateparku, bo to zależy od pozyskania zewnętrznych środków na tę inwestycję.

Marian Buras

 

Autor: Justyna Data: 2016-12-08 10:29:32
Temat: jakość wody w Brzezinach Miejscowosc: Brzeziny

Treść pytania:

Witam, zauważyłam, że od przeprowadzonych ostatnio prac konserwacyjnych bardzo pogorszyła się jakość wody. Kamień w czajniku osadza się wręcz z dnia na dzień, raz w tygodniu musimy go usuwać. Od lat mamy zainstalowanych kilka filtrów, co do tej pory świetnie się sprawdzało, niestety od czasu ostatnich awarii i prac konserwacyjnych filtrowanie wody zdaje się zupełnie nie mieć sensu, na dnie szklanki z herbatą zawsze osadza się warstwa białego proszku. Czy jest to tylko przejściowa sytuacja, czy niestety musimy pogodzić się z faktem, że taką wodę będziemy mieć już zawsze? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, Justyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani

 

To pytanie przekazałem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który zarządza siecią wodno-kanalizacyjną na terenie naszej Gminy. Odpowiedź ZGK w tej sprawie postaram się streścić i przedstawić Pani w przystępny sposób.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że woda w naszych wodociągach jest wodą głębinową, pozyskiwaną z głębokich ujęć podziemnych, gdzie gromadzi się w ogromnych zbiornikach powstałych naturalnie w skale wapiennej. W związku z tym woda ta jest stosunkowo „twarda”, co oznacza, że charakteryzuje się wysoką zawartością składników mineralnych, które są wręcz konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Przy czym składniki mineralne występują w wodzie w formie zjonizowanej, przez co są łatwiej przyswajalne niż te z pożywienia. Z tego powodu woda spożywcza nie powinna być zmiękczana. Najlepsza jest woda twarda.

Inaczej jest natomiast z wpływem twardej wody na sprzęt AGD. Podgrzewanie wody powoduje wytrącanie składników mineralnych, które jako osad przyczepiają się do ścianek rur i elementów grzejnych, zmniejszając ich przepustowość. Prowadzi to do pogorszenia przewodnictwa cieplnego, a w efekcie zwiększenia zużycia energii. Używanie wody twardej do mycia czy prania powoduje też zwiększenie zużycia środków myjąco-piorących. Dlatego zalecane jest stosowanie filtrów zmiękczających tylko bezpośrednio przed zmywarkami, pralkami, czy w miejscach napełniania instalacji CO. Osad mineralny wytrąca się także podczas gotowania wody w czajniku, ale tutaj wystarczy co jakiś czas używać środków do usuwania kamienia.

W przypadku wystąpienia awarii wodociągu, woda jest wypuszczana z odcinka sieci do czasu naprawy. Następnie po przepłukaniu następuje ponowne napełnienie rur czystą wodą. Może się jednak zdarzyć, że na skutek różnicy ciśnień następuje oderwanie fragmentów osadu od rur PCV, z których są zbudowane nasze wodociągi i następnie osad taki w postaci drobnego piasku wapiennego może wraz z woda pojawić się w naszych domach. Jest to zawsze sytuacja przejściowa, której efekty ustępują już po kilku dniach. Nie jest to też niebezpieczne dla zdrowia.

Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

 

Marian Buras

 

Autor: mieszkaniec Data: 2016-11-23 14:46:32
Temat: Zanieczyszczenia ulic Miejscowosc: Morawica

Treść pytania:

Witam, bardzo proszę o zajęcie się tematem zanieczyszczenia ulic Górniczej, Pińczowskiej oraz Kieleckiej w związku z pracami betoniarni oraz kopalni wapienia. Wymienione ulice są aż białe od betonu i kurzu, co z każdym tygodniem przybiera na sile. W czasie deszczu na ulicach są spore ilości brudu a gdy jest sucho kurz unosi się na kilkanaście cm w górę. Niby na Górniczej czasem pojawi się pojazd czyszczący ulicę ale nie przynosi to większego efektu. Niebawem Morawica będzie posiadała prawa miejskie a taki stan ulic nie będzie pozytywnie wpływał na wizerunek miasta Morawica.

Odpowiedź:

Szanowny Panie

 

Sąsiedztwo kopalni wapienia, betoniarni i w mniejszym stopniu innych zakładów i powoduje, że zanieczyszczenie drogi, szczególnie ul. Górniczej, często staje się problemem dla tamtejszych mieszkańców. Powodem takiego stanu rzeczy są pojazdy, głównie ciężarowe, które wyjeżdżają z terenu tych firm. Dlatego też zarządca drogi ul. Górniczej, którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wymaga, aby droga była zamiatana, a w suchych okresach roku także polewana wodą, co ma zmniejszać zapylenie. Utrzymaniem tej czystości zajmuje się sprzęt jakim dysponuje Kopalnia Wapienia „Morawica” SA. Z naszych obserwacji wynika, że sytuacja na ul. Górniczej poprawiła się, tym bardziej, że w tym roku na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg został przebudowany fragment chodnika, który dotąd blokował swobodny spływ wody wraz z zanieczyszczeniami z jezdni na pobocze i do rowu.

Kilka miesięcy temu interweniowaliśmy jeszcze w PZD na prośbę naszych mieszkańców, którzy zgłaszali, że pojazd zamiatający jezdnię nie czyści chodnika na tym obniżonym odcinku, przez co zbierało się na nim błoto. Od tamtej pory nie trafiały do urzędu gminy inne skargi. Pana spostrzeżenia, podobnie jak wszystkie dotychczasowe uwagi w tej sprawie przekażemy według kompetencji do zarządcy drogi. Gdyby to nie skutkowało, będę dalej interweniował u Starosty Kieleckiego, który nadzoruje pracę PZD w Kielcach.

 

Marian Buras

 

Autor: justyna Data: 2016-11-20 09:02:59
Temat: Miejscowosc:

Treść pytania:

Witam Pana Wójta.Mam pytanie dlaczego ul. KWIATOWA w Morawicy nie jest z możliwością wyjazdu na drogę główną, tylko wstawione są tam metalowe słupy. Rosną tam jakieś drzewa, chaszcze pod którymi jest pełno śmieci, butelek itd. Jeżeli byłby to normalny wyjazd, nie byłoby takiego zanieczyszczenia i mieszkańcy mogliby korzystać z dodatkowego wyjazdu na drogę główną.

Odpowiedź:

Szanowna Pani

 

Na wykonanie skrzyżowania ul. Kwiatowej z drogą krajową nr 73 zgody nie wyraził zarządca tej drogi. Ruch pojazdów jest w związku z tym przekierowany na ul. Leśną i ul. Parkową. W tej sytuacji należało trwale zablokować możliwość wyjazdu z ul. Kwiatowej na ul. Wolności, więc postawione zostały tam metalowe słupki. Myślę, że do tematu budowy tego skrzyżowania będzie można wrócić dopiero po wybudowaniu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej, kiedy zmieni się kategoria drogi ul. Wolności i zmniejszy na niej ruch pojazdów.

Tymczasem teren u zbiegu ulic Wolności i Kwiatowej został w ostatnich tygodniach uporządkowany i oczyszczony ze śmieci. Oczywiście takie zabiegi porządkowe trzeba będzie powtarzać w kolejnych latach, aby utrzymać ten teren w czystości. Dziękuję za zgłoszenie tego problemu.

Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

 

Marian Buras

 

Autor: Pawel Data: 2016-11-18 15:41:44
Temat: Droga Bilcza ul. Wiosenna Miejscowosc: Bilcza

Treść pytania:

Dzień Dobry. Panie Wójcie czy mogę prosić o wysypanie drogi żwirem w Bilczy ul. Wiosenna, na odcinku równoległym do ulicy Szafirowej były tam ostatnio robiona woda i kanalizacja i wysypanie tego odcinka ułatwiło by dojazd do budowy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie

 

Wykonawca wodociągu i kanalizacji wyrównał teren i utwardził odcinki drogi, gdzie prowadzone były roboty  budowlane. Niezależnie od tego na początku przyszłego roku, w trakcie przeglądów dróg po zakończeniu sezonu zimowego, przejezdność ul. Wiosennej zostanie ponowie sprawdzona. W razie konieczności powstałe nierówności nawierzchni zostaną wyremontowane.

Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

 

Marian Buras

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia