Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BRZEZIN I PODWOLA

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zostało powołane 10 lutego 2008 r. przez trzydziestu czterech członków założycieli. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym we wrześniu 2008 r. rozpoczęło swoją działalność, która oparta jest na pracy społecznej członków.

 

W skład Zarządu wchodzą:

Janusz Wojtyś - prezes
Grzegorz Buras - wiceprezes
Marianna Węgrzyn - sekretarz
Teresa Kaczor - skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Pisarek - przewodniczący
Mieczysław Korban - członek
Damian Zegadło - członek

 

  

Cele Stowarzyszenia zawarte w Statucie:

a)      inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy miejscowości Brzeziny i Podwole

b)      wspieranie działań związanych z ochroną środowiska

c)      szerzenie i umacnianie przywiązania do miejscowości wśród mieszkańców

d)     upowszechnianie znajomości dziejów historycznych

e)      opieka nad zabytkami

f)       troska o piękno i estetyczny wygląd miejscowości Brzeziny i Podwole

g)      inspirowanie do twórczego działania ich mieszkańców

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

 

a)      prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, występowanie z wnioskami
i projektami do fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierających działalność edukacyjną i kulturalną

b)      prowadzenie działalności mającej na celu wypromowanie miejscowości i regionu

c)      prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z miejscowości Brzeziny i Podwole

d)     organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych

e)      organizowanie wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej

f)       edukację ekologiczną mieszkańców, popularyzację rolnictwa ekologicznego

g)      kultywowanie tradycji regionalnych wsi Brzeziny i Podwola oraz gminy Morawica

h)      współdziałanie z władzami gminy, instytucjami wojewódzkimi oraz innymi organizacji społecznymi

i)        działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku

j)        podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia

   

Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola mieści się w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Brzezinach, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica; www.brzeziny.org.pl

     

W ciągu krótkiego okresu swego istnienia Stowarzyszenie podjęło następujące inicjatywy: 

a)       wydanie książki Marianny Węgrzyn W cieniu krzyży, w cieniu brzóz, będącej monografią cmentarza parafialnego w Brzezinach (luty 2009) - współpraca
z Gminą Morawica i Gminą Sitkówka-Nowiny

b)      zorganizowanie promocji książki w Zespole Szkół w Brzezinach i OKK „Słoneczko" w Kielcach (marzec 2009) - współpraca z w.w. instytucjami

c)       zorganizowanie festynu rodzinnego pod hasłem: „Piknik radosny w rozkwicie wiosny" (maj 2009) -  współpraca ze szkołą w Brzezinach

d)      przygotowanie wystawy „Brzeziny na starej fotografii" (maj 2009) - współpraca
z mieszkańcami

e)       zaproszenie do Brzezin pana Adama Żarnowskiego, syna właściciela dworu; udział w organizacji uroczystości nadania jednej z ulic imienia jego ojca,
płk. Franciszka Żarnowskiego (lipiec 2009) - współpraca z mieszkańcami Podlesia

f)       zorganizowanie spotkania artystów z Gminy Morawica i spoza jej terenu na imprezie plenerowej „Brzeziński Piknik Artystyczny" (sierpień 2009) - współpraca z Urzędem Gminy Morawica

g)      podjęcie działań związanych z utworzeniem strony internetowej miejscowości Brzeziny (październik 2009)

h)      przeprowadzenie kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Brzezinach połączonej z uczczeniem pamięci osób zasłużonych (listopad 2009) - współpraca ze scholą parafialną oraz drużynami harcerskimi ze szkoły w Brzezinach i Kowali


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest czwartek, 22.06.2017
Wschód 04:20
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Paulina, Tomasz, Flawiusz

Do końca roku zostało: 193 dni
Dziś jest 173 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia