Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Towarzystwo Przyjaciół Nidy istnieje od 2003 roku. Jego powstanie miało związek z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nidzie. Zagrożenie to wynikało ze złej sytuacji finansowej placówki spowodowanej bardzo małą liczbą uczniów. Prognozy na lata następne były jeszcze gorsze. Jedyną możliwością ratowania sytuacji było przejęcie odpowiedzialności za szkołę przez organ, który zagwarantowałby racjonalne wykorzystanie skromnych środków. W takich właśnie okolicznościach, przy owocnej współpracy lokalnej społeczności z władzami gminy Morawica, powołane zostało do życia Towarzystwo Przyjaciół Nidy.

Za główny cel, oprócz naturalnej dbałości o ochronę środowiska oraz wspierania rozwoju społeczno - kulturalnego wsi, przyjęto prowadzenie w oparciu o program „Mała Szkoła” Szkoły Podstawowej w Nidzie.

Najwyższą władzę w organizacji , poza walnym zebraniem członków, sprawuje Zarząd. Jego obecny skład to:

 

prezes – Artur Gołuch

wiceprezes - Ewelina Majchrzyk

skarbnik – Karolina Kuta

członek – Katarzyna Dziewięcka

członek – Małgorzata Sowa

 

W ramach swoich statusowych uprawnień zarząd realizuje cele stowarzyszenia.

Największym osiągnięciem TPN jest odsunięcie zagrożenia upadłości szkoły. Placówka ta wciąż funkcjonuje i jest samowystarczalna, pomimo tego, że obecnie uczęszcza do niej tylko 16 uczniów. Dzięki statutowi szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie pozyskuje dodatkowe fundusze z zewnątrz, które wykorzystywane są między innymi na organizację wycieczek dla dzieci, wyjazdy na basen, ogniska itp. W ciągu ostatnich lat ze środków własnych przeprowadzony został poważny remont polegający na malowaniu ścian i wymianie podłóg w salach lekcyjnych. Również z oszczędności wykonana została instalacja alarmowa wraz z monitoringiem oraz zakupiono nowe meble. Dzięki sponsorom wyposażona została sala komputerowa. Współpraca stowarzyszenia z Urzędem Gminy zaowocowała  modernizacją kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania, ociepleniem i nową elewacją budynku a ostatnio również wyłożeniem kostką brukową terenu przed szkołą.

Poza bieżącymi działaniami celem na przyszłość, którego realizacja wykraczałaby poza sferę funkcjonowania szkoły, jest zorganizowanie w jej budynku świetlicy, z której mogłaby korzystać cała społeczność.

Z perspektywy czasu stwierdzić należy, że zawiązanie Towarzystwa Przyjaciół Nidy było zjawiskiem pozytywnym, a jego działalność wniosła wiele dobrego w życie mieszkańców wsi Nida.

 

Kontakt: tpn@poczta.onet.pl

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest piątek, 21.07.2017
Wschód 04:46
Zachód 20:38

Imieniny obchodzą
Daniel, Daniela, Dalida

Do końca roku zostało: 164 dni
Dziś jest 202 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia