Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Wiadomości Morawickie

    Pierwszy numer "Wiadomości Morawickich ukazał się 12 stycznia 1994 roku. Od początku istnienia wydawcą pisma jest Urząd Gminy w Morawicy. Czasopismo było pierwszą gazetą w województwie świętokrzyskim wydawaną na terenie gminy wiejskiej. O jej powstaniu zadecydowali członkowie Zarządu i Rady Gminy: "Na przełomie lat 90-ych wychodziła gazetka pt. "Brzezina". Ukazywała się na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Postanowiono, aby zacząć wydawać gazetę lokalną będącą łącznikiem między mieszkańcami, a samorządem. Odczuwano wówczas brak właściwej komunikacji pomiędzy tymi dwoma płaszczyznami. Początkowo, czyli od 1 do 44 numeru "Wiadomości Morawickie" ukazywały się jako dwutygodnik, natomiast 45 numer - 12 grudnia 1995 roku został wydany jako miesięcznik i w tej formie ukazuje się do dziś. Od numeru 1 do 6 gazeta liczyła 8 stron, od numeru 7 do 43 składała się z 12 stron, zaś od numeru 44 oraz bieżące numery liczą 24 strony, obecnie nakład gazety wynosi 4600 egzemplarzy. Od stycznia 2002 roku "Wiadomości Morawickie" są gazetą bezpłatną docierającą za pośrednictwem Urzędu Pocztowego do każdego domu w gminie Morawica.

  Gazeta "Wiadomości Morawickie" jest ważnym czynnikiem demokratyzacji życia społecznego, informuje o wydarzeniach lokalnych, a także prowadzi swój serwis obejmujący wszystkie dziedziny życia gminy od spraw samorządowych poprzez inwestycje, biznes, kulturę, sport, sprawy społeczne, historię, rolnictwo. Taka forma redagowania czasopisma znalazła uznanie u wielu specjalistów. Dlatego też, ta popularna w środowisku wiejskim gazeta "Wiadomości Morawickie" jest potrzebna. Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że spełnia swoją funkcję informacyjną w społeczności lokalnej.Czasopismo jest konsekwentnym propagatorem inicjatyw podejmowanych w gminie, ma także własny wkład w sukcesy Morawicy. Zdobyło kilka prestiżowych nagród.Wiadomości" mają wielu wiernych czytelników, którzy z niecierpliwością oczekują każdego kolejnego numeru. Pracownicy poczty prowadzą zeszyty, w których notują, komu szczególnie zależy na gazecie, odbierane są też w tej sprawie telefony od mieszkańców. Gazeta do dzisiaj spełnia doniosłą rolę w informowaniu społeczeństwa i prowadzeniu dialogu między mieszkańcami, a wybraną przez nich władzą samorządową".
 
 
Kontakt do redakcji:
 
Urząd Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica 
tel. 41 3114-691 wew. 206

Artykuły do gazety, pytania i sugestie:
AGNIESZKA OLECH - redaktor naczelna miesięcznika 

 

UWAGA !!! Nowe zasady zamieszczania reklam

 

 

Informujemy, że uległy zmianie zasady zamieszczania reklam w miesięczniku samorządowym „Wiadomości Morawickie". Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy w Morawicy, radni jednogłośnie przyjęli nowy Regulamin określający warunki zamieszczania płatnych ogłoszeń.

 

Miesięcznik samorządowy „Wiadomości Morawickie" wydawany w nakładzie 4600 egzemplarzy kolportowany jest zarówno do mieszkańców, jak i do firm z terenu gminy Morawica. W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem zamieszczania płatnych ogłoszeń na łamach gazety pojawiły się trudności ze składem oraz wyborem ogłoszeń, które mogą zostać zamieszczone w „Wiadomościach Morawickich". W celu usprawnienia powyższej procedury pracownicy Referatu Kultury Sportu i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Morawicy opracowali Regulamin zamieszczania płatnych ogłoszeń w miesięczniku samorządowym „Wiadomości Moarwickie". Regulamin ten stanowi o warunkach, sposobie oraz o opłatach za zamieszczanie płatnych ogłoszeń w w/w miesięczniku. Podczas posiedzenia sesji Rady Gminy w Morawicy, które odbyło się 29 stycznia, radni jednogłośnie zatwierdzili nowy Regulamin.      

 

 

Pdf  z regulaminem  zamieszczania płatnych ogłoszeń w miesięczniku samorządowym „Wiadomości Morawickie"  

 

 

 

WIADOMOŚCI MORAWICKIE ZAMIESZCZONE SĄ W FORMACIE PDF. 

PROGRAM ADOBE READER MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie Lipiec 2007

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie Sierpień 2007

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie Wrzesień  2007

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie Październik 2007

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie Listopad 2007

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie Grudzień 2007

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie Styczeń 2008

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie luty 2008

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie marzec 2008

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie kwiecień 2008

 

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie maj 2008

 

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie czerwiec 2008

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie lipiec 2008

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie sierpień 2008

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie wrzesień 2008

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie październik 2008

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie listopad 2008

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie grudzień 2008

 

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie grudzień 2008

 

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie styczeń 2009

 

 

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie luty 2009

 

 

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie marzec 2009

 

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie kwiecień 2009

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie maj 2009

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie czerwiec 2009

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie lipiec 2009

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie sierpień 2009

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie wrzesień 2009

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie październik 2009

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie listopad 2009

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie grudzień 2009

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie styczeń 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie luty 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie marzec 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie kwiecień 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie maj 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie czerwiec 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie lipiec 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie sierpień 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie wrzesień 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie październik 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie listopad 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie grudzień 2010

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie styczeń 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie luty 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie marzec 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie kwiecień 2011

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie maj 2011

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie czerwiec 2011

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie lipiec 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie sierpień 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie wrzesień 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie październik 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie listopad 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie grudzień 2011

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie styczeń 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie luty 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie marzec 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie kwiecień 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie maj  2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie czerwiec  2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie lipiec 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie sierpień 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie wrzesień 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie październik 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie listopad 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie grudzień 2012

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie styczeń 2013

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie styczeń 2013

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie luty 2013

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie marzec 2013

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie kwiecień 2013

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie maj 2013

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie czerwiec 2013

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie lipiec 2013

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie sierpień 2013

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie wrzesień 2013

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie październik 2013

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie listopad 2013

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie grudzień 2013

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie luty 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie marzec 2014

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie kwiecień 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie maj 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie czerwiec 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie lipiec 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie sierpień 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie wrzesień 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie październik 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie listopad 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie grudzień 2014

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie styczeń 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie luty 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie marzec 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie kwiecień 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie maj 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie czerwiec 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie lipiec 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie sierpień 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie wrzesień 2015

 

 

  

 

 Wiadomości Morawickie październik 2015

 

 

  

 

 Wiadomości Morawickie listopad 2015

  

 

 

 

 Wiadomości Morawickie grudzień 2015

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie styczeń 2016

 

 

 

 

 

 Wiadomości Morawickie luty 2016

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie marzec 2016

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie kwiecień 2016

 

 

 

Wiadomości Morawickie maj 2016

 

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie czerwiec 2016

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie lipiec 2016

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie sierpień 2016

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie wrzesień 2016

 

 

 

 

Wiadomości Morawickie październik 2016

 

 

  

 

Wiadomości Morawickie listopad 2016

 

 

  

 

Wiadomości Morawickie grudzień 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest poniedziałek, 26.06.2017
Wschód 04:22
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Jan, Paweł, Paulina

Do końca roku zostało: 189 dni
Dziś jest 177 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia