Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

WSPÓLNE POLSKO – UKRAIŃSKIE ĆWICZENIA STRAŻACKIE – SPOTKANIE MŁODZIEŻY W MORAWICY

INFORMACJA O PROJEKCIE

TYTUŁ PROJEKTU: „Wspólne polsko – ukraińskie ćwiczenia strażackie – spotkanie młodzieży w Morawicy”,

DOTACJA:  49.040,00 zł

WKŁAD WŁASNY: 9.937,00 zł (od Gminy Morawica w formie małego grantu)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 58.551,00 zł

FINANSOWANIE: Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży, Gmina Morawica

W KONKURSIE ogłoszonym przez Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2014 r. 

Data zakończenia projektu: 12.09.2014 r.

Partnerzy:  Międzynarodowe stowarzyszenie „Ukraina – Polska – Niemcy”, wieś Bałaniwka

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy

Ilość osób biorących udział w wymianie młodzieży: 20 os. młodzież z Bałaniwki (Ukraina), 20 os. młodzież z gminy Morawica, 2 opiekunów z gminy Morawica, 2 opiekunów z Bałaniwki, 1 tłumacz języka ukraińskiego

 

Szczegółowa informacja o projekcie:

 

W ramach projektu pn. „WSPÓLNE POLSKO – UKRAIŃSKIE ĆWICZENIA STRAŻACKIE – SPOTKANIE MŁODZIEŻY W MORAWICY” do Gminy Morawica przyjedzie 20 – osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami i tłumaczem z zaprzyjaźnionej wsi Bałaniwka z obwodu Winnickiego w powiecie Berszadzkim. Młodzież spotka się ze swoimi rówieśnikami z Gminy Morawica (20 osób). Młodzi ludzie wspólnie będą brać udział w prezentacjach, konkursach i ćwiczeniach sportowo – pożarniczych. Zajęcia sprawnościowe przygotowujące młodzież do udziału na zakończenie realizacji projektu w Młodzieżowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Morawica będą odbywać się codziennie od 2 do 3 godzin na Gminnym Stadionie Sportowym w Brzezinach, a w razie niepogody w hali sportowej „Bilcza” w Bilczy. Młodzież będzie rozwijać swoją aktywność ruchowo – sportową, a także uczyć się zasad solidarności, tolerancji, fair play, współzawodnictwa i zdrowego stylu życia. Uczestnicy wymiany zapoznają się z zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz będą mieli okazję praktycznie wykorzystać swoją wiedzę podczas strażackich zmagań sportowych i konkursowych. Ponadto młodzi ludzie w ramach projektu poznają historię i kulturę Polski i Ukrainy oraz swoich miejscowości, będą uczyć się języka sąsiada (polskiego i ukraińskiego), a także dowiedzą się jak działa Ochotnicza Straż Pożarna, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na przykładzie gminy Morawica i wsi Bałaniwka. W ramach projektu uczestnicy wspólnie wezmą udział w spotkaniach i wyjazdach. Młodzież pojedzie do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, aby bliżej poznać tę uczelnię, dowiedzieć się o zasadach naboru do szkoły oraz wziąć udział w pokazie działań ratowniczych i zapoznać się z codzienną pracą strażaka. Młodzi ludzie będą zwiedzać także Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, w którym obejrzą zabytkowy sprzęt gaśniczy i poznają jego historię. Ponadto młodzież zwiedzi dwie zawodowe jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Podczas zwiedzania młodzi druhowie będą mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek oraz prowadzoną przez nie działalnością ratowniczo – gaśniczą. Młodzież weźmie udział w pokazie praktycznym polegającym na upozorowaniu wypadku samochodu osobowego z udziałem osób poszkodowanych, który będzie miał na celu pokazanie możliwości zastosowania sprzętu hydraulicznego oraz udzielnie pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach projektu zostanie zorganizowany także wyjazd do 4 – ech jednostek OSP na terenie gminy Morawica, gdzie młodzież zapozna się z wyposażeniem strażackim będącym na stanie tych jednostek. W ramach projektu nie zabraknie także konkursów o tematyce strażackiej, np. konkurs wiedzy pożarniczej (test), konkurs talentów strażackich. Młodzież pojedzie też do Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – muzeum, w którym zgromadzone są gliniane wyroby garncarzy z terenu gminy Morawica, regionu świętokrzyskiego i Polski. Młodzież będzie uczyć się toczenia na kole garncarskim i lepienia w glinie. Pozna historię i kulturę tego rzemiosła. Spotka się także z pieśniarką, poetką i gawędziarką ludową oraz wikliniarką i wycinankarką p. Cecylią Korban z Nidy, która zaprezentuje gwarę ludową, zaprezentuje jak pleść koszyki z wikliny oraz tworzyć wycinanki ludowe. W wolnych chwilach młodzież będzie spotykać się na świetlicy i wspólnie śpiewać piosenki polskie i ukraińskie, a także korzystać z krytej pływalni „Koral” w Morawicy. Odbędzie się także konkurs na prezentację w dowolnej formie swojego kraju, jego historii i kultury. Podsumowaniem projektu będzie wspólny udział młodzieży, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Morawica oraz żeńskiej MDP z OSP Smyków gmina Daleszyce w Pokazie Sprawności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Morawica.

W projekcie weźmie udział 40 osób młodych ludzi w wieku 12 – 18 lat ze wsi Bałaniwka oraz Gminy Morawica, 4 – ech opiekunów (2 osoby z gminy Morawica i 2 os. Z Bałaniwki) oraz 1 tłumacz języka ukraińskiego. Ze strony ukraińskiej w projekcie będzie uczestniczyć 20 osób należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Bałaniwki (10 os. chłopcy i 10 os. dziewczęta). Drużyna ta powstała w 2012 r. po zakończonej realizacji projektu pt. „Kształcenie bez granic – Podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców wsi Bałaniwka na Ukrainie w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych”, który Gmina Morawica realizowała w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Młodzież należąca do MDP w Bałaniwce stale podnosi swoją wiedzę i uczestniczy w różnych konkurencjach sportowo – pożarniczych na terytorium Ukrainy. Ze strony polskiej w projekcie weźmie udział 20 osób z dwóch Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Morawica (tj. MDP Bilcza – 10 os. chłopcy, MDP Wola Morawicka – 10 os. dziewczęta). Przyjęto taki właśnie przedział wiekowy młodzieży, ponieważ do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zgodnie ze statutem danej grupy należy młodzież w wieku 12 – 18 lat. Pomimo takiej rozpiętości wiekowej młodzież ma bardzo dobry kontakt ze sobą, potrafi się porozumiewać, ma podobne zainteresowania, a ponadto starsza młodzież często opiekuje się swoimi młodszymi kolegami i koleżankami podczas wspólnych ćwiczeń i zawodów sportowo – pożarniczych. Do udziału w projekcie z gminy Morawica wybrano drużynę dziewcząt i chłopców należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które w 2013 r. zajęły czołowe miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Rekrutacja młodzieży w obu drużynach nastąpi na podstawie wyboru, który podejmą ich opiekunowie wraz z zarządami danej jednostki OSP oraz po złożeniu pisemnej deklaracji przez rodziców uczestników (bowiem MDP jest integralną częścią składową danej jednostki OSP). Przy rekrutacji brane będą pod uwagę następujące predyspozycje: aktywność, punktualność, sprawność fizyczna, zaangażowanie danej osoby. Rekrutacja będzie miała na celu wyłonić z obu drużyn takie osoby, które wykazują się największą aktywnością, są odpowiedzialne, sumienne, bezkonfliktowe, koleżeńskie, mające zamiłowanie do bycia w przyszłości strażakiem i jednocześnie będą potrafiły zaangażować się w projekt z własnej woli.

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest piątek, 21.07.2017
Wschód 04:46
Zachód 20:38

Imieniny obchodzą
Daniel, Daniela, Dalida

Do końca roku zostało: 164 dni
Dziś jest 202 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia