Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 

Jest to nowy mechanizm opierający się na terytorialnej logice interwencji, poprzez który będą wdrażane strategie terytorialne dla określonych typów obszarów.

 

Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyświecają trzy podstawowe cele:

  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych
  • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie
  • zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności

POROZUMIENIE ZIT KOF zostało podpisane 11 maja 2015 r.,

  • określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji

Partnerzy Porozumienia:

Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Gmina Górno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Gmina Morawica, Gmina Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Strawczyn, Gmina Zagnańsk, 

Ludność KOF – ponad 340 tys. mieszkańców (wg. stanu na rok 2012),

Obszar KOF - 1 340,99 km2

 

 

Gmina Morawica to znaczący lokalny ośrodek gospodarczy i kulturalny oraz przyjazne miejsce do życia i rozwoju mieszkańców. Gmina leży w centrum województwa świętokrzyskiego, zajmuje powierzchnię 140 km², od północy graniczy z miastem Kielce. Dynamicznie rozwija się tutaj budownictwo mieszkaniowe, w ostatnich 20 latach liczba mieszkańców zwiększyła się o połowę. To właśnie dla nich każdego roku zwiększa się ilość obiektów i wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, ale wzrasta też atrakcyjność turystyczna gminy.

Korzystna lokalizacja gminy, bliskość tras komunikacyjnych (drogi ekspresowe S7 i S74 oraz droga krajowa nr 73), dobra infrastruktura techniczna oraz promocja gminy przynoszą też znakomite efekty w staraniach o pozyskanie inwestycji gospodarczych. Stworzono tutaj naprawdę dobre warunki do lokalizacji kapitału, poprzez kompleksowe przygotowanie gruntów inwestycyjnych, system zwolnień podatkowych, wprowadzenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz stałą współpracę z przedsiębiorcami. Dobra lokalizacja daje możliwość korzystania z zasobów ludzkich całego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, który zamieszkuje około 300 tysięcy osób.

Warto wspomnieć, że na inwestycje rokrocznie przeznacza się nawet do 50% środków budżetu Gminy. Dzięki temu realizowane są zadania często nieosiągalne dla innych samorządów o podobnym potencjale ludnościowym m.in. kryta pływalnia w Morawicy, pełnowymiarowa hala sportowa w Bilczy, zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece Morawce, rewitalizacja centrum Morawicy wraz z zabytkowym parkiem, nowoczesne Centrum Samorządowe. Warto też nadmienić, że Gmina jest niemal w całości zwodociągowania i skanalizowana.

 

Uczestnictwo w Porozumieniu stwarza dla Gminy szansę realizacji projektów odpowiadających na potrzeby rozwojowe samej Gminy jak również na potrzeby całego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektów w formule ZIT pozwoli na osiągnięcie celów założonych w Strategii Rozwoju Gminy oraz częściowe rozwiązanie zdiagnozowanych w Gminie problemów  społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych. Z kolei projekty inwestycyjne realizowane w formule ZIT pozwolą na zaspokojenie potrzeb Gminy  w trzech obszarach:

1. wspierania efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przez znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną;

2. ograniczenia wysokiej emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę oświetlenia ulicznego co pozwoli na oszczędności zużytej energii;

3.  ochrony bioróżnorodności poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych na terenie Gminy co przyczyni się do przywrócenia walorów przyrodniczych, turystycznych i rekreacyjnych zbiorników wodnych.

Współpraca z innymi samorządami pozwoli na realizację wspólnych celów określonych w Strategii ZIT KOF oraz kompleksowe rozwiązywanie wspólnych problemów poprzez realizację na terenie KOF-u  komplementarnych i powiązanych ze sobą projektów .

 

Informacje dotyczące ZIT KOF dostępne są poniżej:

 

http://www.um.kielce.pl/aktualnosci-zit/  

 

Ulotka informacyjna:

 

http://www.um.kielce.pl/czym-sa-zity/broszura-zit-kof/

 

 

Strategia ZIT KOF

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest piątek, 23.06.2017
Wschód 04:20
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Wanda, Zenon, Albina

Do końca roku zostało: 192 dni
Dziś jest 174 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia